GloBLD is een netwerk-economie gerelateerd aan de ruimtelijke leefomgeving. Een platform voor samenwerking door kennis te delen.

Wie gegevens durft te delen en te verbinden, zal een schat aan informatie vinden

Wie we zijn? Leer ons kennen in 1min

GloBLD is een Arch-Data platform dat ontwerpdenken en datatechnologie combineert. Een platform voor samenwerking, voor het delen, structureren en beheren van data en het ontwikkelen van kennis.

De data ondersteund de gehele levenscyclus van de ruimtelijke gebouwde omgeving; van stedelijk onderzoek tot ontwerp, van uitvoering tot beheer en onderhoud, tot hergebruik en recirculatie. GloBLD visualiseert al deze stappen via gegevensverzameling en maakt het meetbaar. Het betreft as-designed en as-built data wat het mogelijk maakt om samen, middels analyse (o.b.v. algoritmes) o.a. beslissingen en prestaties te verbeteren en te optimaliseren gedurende het gehele ‘bouw’proces als ook in de fase beheer en onderhoud.

Het combineren van data en ontwerp creëert ‘slimme’ steden en gebouwen die leefbaarder, gezonder, veiliger, schoner en duurzamer zijn.

Relief Vegetation Water City Furniture
Buildings
Land Use Bridges Tunnels Transportation Roads

Durven Delen Zorg

Dare, Share, Care

Durf verantwoordelijkheid te nemen, Deel informatie met anderen, Zorg voor onze wereld, wees transparant, toegankelijk en open.

Makkelijk om het te zeggen? Ja, dat heeft moed nodig. Echte moed, en dat hebben we omdat we GloBLD zijn. We willen verandering en we zullen die verandering teweeg brengen. GloBLD kan aanbevelingen doen om prestaties van bijvoorbeeld gebouwen te verbeteren of procesoptimalisaties onderzoeken voor een beter begrip van oorzaak en gevolg. Dit stelt ons in staat nieuwe, collaboratieve ontwikkelingsmodellen te bedenken tussen ontwerpers, bouwontwikkelaars, corporaties, bewoners en systemen, waar gedeelde resultaten kunnen worden gevormd om de leefbaarheid en gezondheid te verbeteren en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen verminderen.

Wij dagen u uit om deel te nemen aan de wereld van GloBLD – waar samenwerking, duurzaamheid en netwerken een norm zijn voor het verhogen van de kwaliteit van leven.

 

Onze Visie en Ambitie

GloBLD maakt op basis van data inzichtelijk hoe steden werken, hoe mensen de stad gebruiken, hoe mensen wonen en werken en zich bewegen door de stad door gebruik te maken van het geïntegreerde CityGML model waarop GloBLD is gefundeerd. Deze gegevens kunnen we weer gebruiken om de ruimtelijke leefomgeving beter vorm te geven samen met alle belanghebbenden. Dit alles zal ons in staat stellen de impact van onze ontwerpbeslissingen op het leven van mensen beter te begrijpen en te meten en de architectuur opnieuw in te kaderen als een middel dat problemen als bijvoorbeeld slechte gezondheid en sociaal isolement tegengaat.

GloBLD diensten: GloBLD Engineering, GloBLD Architecture, GloBLD Data Science.

Door het aanbieden van diverse diensten biedt GloBLD u de mogelijkheid om direct onze wereld te betreden. GloBLD wil een voorbeeld zijn – waar samenwerking – kennis delen en krachten bundelen meetbaar leidt tot een meer leefbare en duurzamere leefomgeving. We willen dit bereiken in vormen van samenwerking, data-acquisitie overheerst voor architectuur, engineering en kennisuitwisseling via het platform.

Laten we ontwikkelen, Creëren & Onderhouden

GloBLD is een 3D-weergave van de ruimtelijke leefomgeving, in coördinaten geprojecteerd op de wereldbol. Het ontwerp van de wereld is gebaseerd op het CityGML-inrichtingsmodel, een internationale open GIS-standaard voor de weergave van stedelijke objecten in 3D. Het definieert de klassen en relaties voor de meest relevante ruimtelijke afmetingen en onderlinge samenhang. Deze informatie kent diverse toepassingsgebieden zoals simulaties, stedelijke data mining en facility management. Het is de open en officiële taal voor het weergeven van steden in drie dimensies.

CityGML definieert de klassen en relaties voor de meest relevante topografische objecten in steden en regionale modellen met betrekking tot hun geometrische, topologische, semantische en uiterlijke eigenschappen.

Our World Together

GloBLD-platform

Uw gegevens structureren en de integratie van het bouwen van informatiemodellen en beheer in uw proces vergemakkelijken.

GloBLD is een exclusieve bron voor de waarheid die de opslag van gegevens met betrekking tot projecten en assets in de architectuur-, engineering- en bouw/civiel sector vergemakkelijkt in de gehele levenscyclus. Projectgegevens omvatten alle data die bij elke fase van begin tot eind van de levenscyclus benodigd zijn; van planning tot het bouwen, van oplevering tot het onderhouden tijdens het gebruik en van renovatie tot sloop.

Onze wereld
Samen

fan-driven-generator2.png

GloBLD is ingericht conform het CityGML, maar biedt ook ruimte voor uitbreiding:

Gebouwen:

de buitenkant en binnenkant

Stad meubilair:

zitbankjes, verkeerslichten etc.

Transport:

tunnel onderdelen

Asset 1

Tunnel:

tunnels parts

Bruggen:

brug gerelateerde structuren

Land Gebruik:

stedelijk, agrarisch, etc.

Reliëf:

de vorm van de omgeving (DTM /DSM)

Vegetatie:

vegetatie gebieden of solitaire bomen

Water Lichamen:

meren, rivieren, kanalen, beekjes, etc.

Asset 1

Generiek:

andere types

GloBLD is ingericht conform het CityGML, maar biedt ook ruimte voor uitbreiding:

 • Gebouwen:

  de buitenkant en binnenkant

 • Stad meubilair:

  zitbankjes, verkeerslichten, verkeersborden, etc.

 • Transport:

  wegen, spoorwegen en pleinen

 • Tunnels:

  tunnel onderdelen

 • Bruggen:

  brug gerelateerde structuren

 • Land Gebruik:

  zitbankjes, verkeerslichten, verkeersborden, etc.

 • Reliëf:

  de vorm van de omgeving (DTM / DSM)

 • Vegetatie:

  vegetatie gebieden of solitaire bomen

 • Water Lichamen:

  meren, rivieren, kanalen, beekjes, etc.

 • Generiek

  andere types

Wilt u een persoonlijke Demo?

Vertel ons een paar dingen over jezelf en we zullen je veel meer over ons laten zien

Tijd om te handelen

Kenmerken

Uw gegevens structureren en de integratie en het beheren van informatiemodellen (3D BIM) in uw proces vergemakkelijken.

Het GloBLD platform biedt de mogelijkheid om elke mogelijke omgeving (as-designed / as-built) als project te definiëren en dit project te voorzien van gewenste en relevante data. Dit kan open source data zijn en/of projectgebonden data. Deze data stelt de gebruiker in staat om de impact van ‘ontwerp’ beslissingen in elke fase te monitoren, te documenteren, te begrijpen, te analyseren en waar mogelijk bij te sturen. GloBLD wil door zijn manier van werken bijdragen aan de vormgeving van een open en transparante wereld waarin de samenleving wordt gestimuleerd tot samenwerking, waarbij de verantwoordelijkheid over een goed beheer van de aarde toeneemt, en de kwaliteit van leven wordt verhoogd.

 • Aanbevelingen doen om prestaties van bijvoorbeeld gebouwen te verbeteren
 • Procesoptimalisaties onderzoeken voor een beter begrip van de consequenties van bepaalde keuzes
 • Opgaven voor ruimtelijke ordening en impact op fysieke leefomgeving zichtbaar maken

Asset Management

Krijg meer inzicht in uw onroerend goed portfolio met handige hulpmiddelen voor gegevensrapportage

GloBLD vergemakkelijkt de integratie van een digitale strategie door het koppelen van gegevens op het gebied van assetmanagement op basis van 3D BIM modellen, applicaties en rapportages voor kwaliteit, milieu en veiligheid. Het doel is om rendement gestuurd de optimale prestatie uit uw vastgoed (assets) te halen. En dat binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets. Het gaat dan bijvoorbeeld (bij woningcorporaties) om het bepalen van tactieken zoals ‘door exploiteren’, ‘verkopen’ of ‘vernieuwen’. In de praktijk wordt Asset Management door corporaties ook ingevoerd om sterker te sturen op financieel rendement.

Projecten Beheer Management

GloBLD biedt gebruikers een gestructureerd platform om data en bestanden van verschillende bronnen en bestandsformaten in te zien en op te slaan op basis van locatie.

GloBLD betekent samenwerken door kennis te delen. GloBLD is een netwerkeconomie (cloudplatform) waarop alle deelnemers middels permissies aan allerlei projecten hun informatie met elkaar delen in één digitaal archief. In de totale omgeving voor het delen van informatie zijn alle (ook revisie) documenten georganiseerd en eenvoudig doorzoekbaar en te raadplegen. Alle projectdeelnemers werken als één organisatie met hetzelfde archief van documenten en hetzelfde 3D BIM model.

GIS Management

Zonder structuur in gegevens en zonder deze in een context (GIS) te kunnen plaatsen, bevatten gegevens nog geen informatie.

Pas nadat van de data de context, betekenis en samenhang op basis van locatie duidelijk is, kan deze op de juiste wijze geïnterpreteerd worden en is data inzetbaar als informatie. Deze informatie is bruikbaar in alle denkbare processen en ‘management’ beslissingen. Goed data-management is onmisbaar in het op tijd beschikbaar hebben van de juiste informatie. GloBLD is een vanuit CityGML locatie gestuurd 3D platform van de ruimtelijke leefomgeving, waaronder voor gebouwen geclassificeerde 3D BIM modellen.

Waarbij een combinatie van Open Source databronnen, GIS- en 3D BIM modellen, evenals veelgebruikte indelingen zoals Word, Excel, PDF, enz. kunnen worden geraadpleegd en geüpload per project en locatie. Met de integraties met CityGML en andere gegevensbronnen bieden we een bibliotheek met gegevens die organisaties kunnen gebruiken bij hun analyse en bieden we een platform aan om hun eigen gegevens gestructureerd te importeren.

Gebruiker & Permissie Management

Het verbeteren en beheren van processen rondom permissie management is cruciaal voor bedrijven voor het waarborgen van veiligheid en de naleving van wet- en regelgeving.

Met GloBLD gaan permissie en versie beheer en het notificeren van wijzigingen, gekoppeld aan een geclassificeerd 3D BIM model, hand in hand. Projectdeelnemers kunnen per project en discipline worden uitgenodigd met de bijbehorende permissies. Zo zijn gegevens altijd gestructureerd en vindt er een optimale uitwisseling van kennis en informatie plaats, met behoud van historie. Binnen het project is de informatieverstrekking zo vormgegeven dat relevante informatie, tips en advies eenvoudig zijn te delen zodat er procesoptimalisatie kan plaats vinden en elke keuze wordt vastgelegd. Samen werken aan een effectieve projectplanning en uitvoering op basis van de integrale aanpak van data sharing.

Building Information Model Viewer

Maak gebruik van de geïntegreerde 3D BIM+ viewer, gebaseerd op de IFC-standaard

In GloBLD wordt alle data over een gebouw of project gedeeld met geautoriseerde deelnemers. Zo is alle openbaar beschikbare overheidsdata van bestaande gebouwen inzichtelijk. Maar de gebruiker van het platform kan ook een eigen gebouwdossier aanmaken en bestanden uploaden waaronder 3D BIM modellen / 3D scans en data inzake energie verbruik (sensordata), beheerskosten, transactie data (aan-verhuur/aan-verkoop) etc. Op een visuele en zeer toegankelijke manier wordt de data ontsloten, gestructureerd en gedocumenteerd. Niet alleen voor één gebouw, maar voor een gehele portefeuille. Met de data welke wordt ontsloten kan het vastgoed doeltreffender worden beheerd dankzij inzicht in bijvoorbeeld het totaal m2 schilderwerk en dakoppervlak, maar ook het aantal ramen en deuren.

Bouwinformatiemodellen (BIM) bieden een rijke 3D-geometrische weergave voor betere beslissingen wanneer verschillende factoren een rol spelen in de ontwikkel en de beheerfase.

GloBLD Bibliotheek

GloBLD heeft zijn eigen Bibliotheek van waaruit functies (apps) kunnen worden toegevoegd. Ook door U!

De indeling van de GloBLD Bibliotheek is ingericht conform de CityGML disciplines. In elke discipline zijn apps opgenomen die via de communicatie radialen inzicht geven in specifieke objectinformatie van de ruimtelijke leefomgeving, zoals bv gebouw-, kavel- en omgeving informatie. Er kunnen ook door u zelf ontwikkelde apps, op basis van project specifieke data gekoppeld aan externe programma’s, en datasets worden toegevoegd. U kunt deze apps vanuit de bibliotheek zelfs aanbieden aan de markt en hier een vergoeding voor vragen. U creëert een eigen verdienmodel. Het proces is heel eenvoudig – sleep de app die u wilt gebruiken naar de betreffende radiaal en activeer de functie.

* Neem contact met ons op als u uw eigen app heeft ontwikkeld en deze in de GloBLD Bibliotheek wilt aanbieden.

Projects

Contacten

GloBLD BV

GloBLD Int. BV 7204 JN Zutphen +31 (0)85 080 2019 info@globld.nl

Verbind je met ons

Contacten

Adressen

Vestiging Amsterdam
(GloBLD | NextOn building the smart)
Paasheuvelweg 29
1105 BG Amsterdam
T 020 631 9031

Vestiging Sofia Bulgarije
GloBLD International B.V.
ul. “Krum Kyulyavkov” 15A
1172 g.k. Dianabad, Sofia
(floor 6, office 11)

web_developer

U kunt inloggen op

21 februari

web_developer

You can login on the

21 February