Branches

De voordelen van een open source datanetwerk zijn duidelijk. GloBLD is gebaseerd op het open datamodel CityGML met de IFC standaard, in combinatie met de classificatie NL/SfB, dat maakt het mogelijk om de gebouwde leefomgeving te visualiseren, analyseren en classificeren.

Zo is GloBLD hét online kennisplatform dus, dat alle partijen, werkzaam in de openbare ruimte, in staat stelt de hoogste ambities te realiseren. Bekijk wat GloBLD voor u kan betekenen:

Vastgoedeigenaren

GloBLD visualiseert en positioneert het vastgoed en met het verzamelen van gegevens wordt het meetbaar gemaakt. Het gaat om as-designed en as-built data die het samen met analyses mogelijk maken om onder meer beslissingen en performance te verbeteren en te optimaliseren tijdens het gehele “bouwproces en in de beheer- en onderhoudsfase. Zo weet u wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes, op het welzijn van de gebruikers, op de onderhoudskosten, op het milieu en op het leefbaar houden van de omgeving. Door data en ontwerp te combineren ontstaan ​​’slimme’ steden en gebouwen die leefbaarder, gezonder, veiliger, schoner en duurzamer zijn.

Woningcorporaties en -beheerders

GloBLD maakt woning- en locatiespecifieke gegevens, tekeningen, rapporten, materialen inzichtelijk. U heeft hiermee grip op het betaalbaar houden van verhuren en beheren. Vastgoedbeheer wordt weer strategisch in plaats van ad hoc. Omdat u met één druk op de knop weet hoeveel m2 buitenmuur u moet laten isoleren of glas moet vervangen, omdat u volgend jaar uw woningbestand wilt verduurzamen.

Meer weten over de voordelen voor woningcorporaties? Plan hier een videochat met onze CEO Frans Leurink.

Aannemers en installateurs

Aannemers en installateurs willen zoveel mogelijk werk in zo min mogelijk uren kunnen doen. De efficiëntie die GloBLD biedt door gebruik te maken van het Building LifeCycle Dossier, maakt het uitbrengen van een offerte en het voorraadbeheer makkelijker en voorkomt faalkosten. Bovendien is vastgelegd wie welke werkzaamheden uitvoert en is het uitgevoerde werk eenvoudig te controleren. Dat scheelt administratie en versterkt de positie van de aannemer bij de Wet kwaliteitsborging.

Architecten

GloBLD voorziet architecten van precies díe informatie die ze nodig hebben om hun ontwerp te toetsen aan omgevingsfactoren. Het maakt inzichtelijk wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van het perceel in relatie tot de richtlijnen uit het bestemmingsplan en bouwverordening. GloBLD biedt de architect alle informatie die zij of hij nodig heeft om een zo goed mogelijk ontwerp te maken.

Overheden

De gevolgen van de klimaatverandering en urbanisatie stellen overheden voor grote uitdagingen. Periodes van droogte wisselen zich af met plotselinge heftige regenbuien. Dit vraagt o.a. om geavanceerd watermanagement, met name in stedelijk gebied. Daarnaast kampen veel steden met woningtekort en moeten woningen worden verduurzaamd. GloBLD maakt inzichtelijk welke keuzes op basis van verschillende invalshoeken het meest zinvol zijn en het meeste rendement leveren.

Brancheoverstijgend

De data ondersteunt de gehele levenscyclus van de ruimtelijk gebouwde omgeving; van stedenbouwkundig onderzoek tot ontwerp, van implementatie tot beheer en onderhoud, tot hergebruik en recycling.

Bovenal is GloBLD een arch-data platform dat ontwerpdenken en datatechnologie combineert. Juist de veelzijdige inzetbaarheid van alle functionaliteiten maakt dit platform geschikt voor samenwerking, voor het delen, structureren en beheren van data en het ontwikkelen van kennis.

Neem contact op

Laten we de wereld transparanter en duurzamer maken door data innovatief te delen. Via een persoonlijke demo laten we u graag zien hoe GloBLD als online kennisplatform u in staat stelt de hoogste ambities te realiseren. Neem gerust contact op met onze CEO Frans Leurink voor een vrijblijvende kennismaking.