Oplossingen

Data is pas interessant als het in de juiste context wordt geplaatst. Hier ontdekt u hoe GloBLD ontwerp, data en technologie samenbrengt. En wat de mogelijkheden zijn als het gaat om beheer en toepassingen.

Building Lifecycle Dossier

GloBLD betekent samenwerken door kennis te delen. Daarvoor heeft GloBLD onder andere een Building Lifecycle Dossier (BLD) ontwikkeld. Autorisatie maakt optimale samenwerking mogelijk en stelt de juiste mensen in staat om de ontwikkeling van het vastgoed te volgen en bij te houden (revisiebeheer). Alle projectdeelnemers werken als één organisatie met hetzelfde archief aan en met documenten. Kortom, een single truth omgeving. Lees meer»

Data science

Binnen de discipline Data Science werkt GloBLD aan waardevolle inzichten uit een grote hoeveelheid gestructureerde data (big data) en zet deze om in bruikbare informatie waarmee vastgoedeigenaren en/of beheerders van de openbare ruimte nieuwe verdien- en samenwerkingsmodellen kunnen ontwikkelen. GloBLD nodigt u uit hieraan deel te nemen. Met toetreding van business intelligence (BI) en artificial intelligence (AI) ontstaan ‘slimme’ steden en gebouwen die leefbaarder, gezonder, veiliger, schoner, circulair en duurzamer zijn. Lees meer»

Architecture en engineering

GloBLD is geschikt voor het ontvangen en positioneren van As Built en As Designed ontwerpen. Kortom, alles dat nodig is om plannen te realiseren. Bij ontwerpaanpassingen in bestaande bouw is data uit data-acquisitie (3D laser) leidend. De dienst engineering vervaardigt geclassificeerde BIM modellen uit de point clouds. Lees meer»Data-acquisitie

GloBLD registreert data met behulp van diverse meetinstrumenten waaronder de 3D laser.. Deze meetdata, point clouds genaamd, worden gebruikt voor het vervaardigen van geclassificeerde 3D modellen. Aan de hand van deze modellen kunnen meerjarenonderhoudscenario’s en meerjarenbegrotingen worden opgesteld. Lees meer »