Privacy

Privacy policy voor GloBLD, eigenaar van www.globld.nl

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.globld.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.globld.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van GloBLD en specifiek www.globld.nl, dan kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@globld.nl. Wanneer u ons e-mailt of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

GloBLD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

4) Verzamelen en gebruik van informatie

We bieden verschillende diensten, sommigen daarvan vragen om de informatie van uw gebruikers. In dit document worden uw gebruikers “eindgebruikers” genoemd. We kunnen de volgende typen gegevens verzamelen:

 • Gegevens die u verstrekt – wanneer u zich registreert voor een account dan vragen we u om persoonlijke gegevens. We kunnen de gegevens die u voor uw account verstrekt combineren met gegevens van derden om u beter van dienst te kunnen zijn en de kwaliteit van onze services te verbeteren. Voor bepaalde services kunnen we u de mogelijkheid geven om aan te geven dat u niet wilt dat dergelijke gegevens worden gecombineerd. Voor de betaalde accounts geeft u betaalinformatie af aan een derde partij die voor ons de betaalafhandeling doet. Zij slaan deze gegevens op beveiligde servers op, en deze gegevens worden met niemand gedeeld.
 • Cookies – wanneer u GloBLD bezoekt, verzenden we één of meer cookies (een klein bestand met gegevens) naar uw computer of andere apparaat. Hierdoor kunnen we uw browser identificeren. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze service te verbeteren, onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren, de meeste GloBLD diensten zullen dan echter niet meer correct functioneren. Zie ook onder punt 5 en 6.
 • Logbestandsgegevens – wanneer u GloBLD via een browser, toepassing of andere cliënt opent, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, uw interactie met een service, uw IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies waaraan uw browser of uw account kan worden herkend.
 • Gebruikerscommunicatie – wanneer u e-mail of andere berichten naar GloBLD verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren.

Naast de hierboven genoemde toepassingen kan GloBLD de gegevens gebruiken voor:

 • Het leveren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van onze services;
 • Het beschermen van de rechten of het eigendom van GloBLD of onze gebruikers;
 • Het zorg dragen voor het technisch functioneren van ons netwerk;
 • Het ontwikkelen van nieuwe services.

GloBLD verwerkt persoonlijke gegevens en uw agenda gegevens op onze servers in Nederland en in andere landen. In bepaalde gevallen verwerken we persoonlijke gegevens buiten uw eigen land, maar altijd binnen de Europese Unie.

5) Monitoren gedrag bezoeker

www.globld.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wij, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer (geanonimiseerde) IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Wilt u niet dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, dan kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw browser gebruiken. U kunt deze add-on downloaden van de website van Google.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende maatregelen genomen ter bevordering van de privacy:

 • De opties om ‘Gegevens te delen’ zijn uitgeschakeld;
 • IP-adressen worden anoniem gemaakt;
 • Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten.

6) Gebruik van cookies

www.globld.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

7) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

8) Delen van gegevens

GloBLD deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoonlijke gegevens met andere bedrijven of individuen buiten GloBLD:

 • Als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen. We hebben uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke gegevens.
 • Als we dergelijke gegevens aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoonlijke gegevens namens GloBLD te verwerken. We vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen;

(b) uitvoering aan de toepasselijke Servicevoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan;

(c) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, of;

(d) de rechten, eigendom of veiligheid van GloBLD, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.

Als GloBLD betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

9) Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. GloBLD adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 05-02-2021.