NIBE en GloBLD gaan samenwerken op het vlak van duurzaamheid in de bouw

Het NIBE onderzoekt, adviseert en ontwerpt op het vlak van duurzaamheid in de bouw. Het NIBE wil net zoals GloBLD nationaal en internationaal koploper zijn in techniek, wetenschap en haalbaarheid inzake milieubewust bouwen. Het kwantificeren en meetbaar maken van de milieu-impact van bouwmaterialen en bouwwerken zien we als een belangrijke, concrete stap naar het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het is in die hoedanigheid ook belangrijk om de milieuwinst van pionierende en onconventionele bouwwijzen (zoals circulair en biobased bouwen) inzichtelijk te maken.

De samenwerking bestaat uit het koppelen van de NIBE-productdatabase aan de geclassificeerde GloBLD 3D BIM modellen waardoor gebruikers meer inzicht krijgen in de eigenschappen van een groot aantal producten in hun gebouw. Hierbij valt te denken aan LCA’s (life cycle analyses), maar ook keurmerken zoals DUBOkeur.

De koppeling met de database zorgt ervoor dat parameters in GloBLD up-to-date en actueel zijn en vanaf de start van een project de milieueffecten van bouwproducten inzichtelijk en vergelijkbaar zijn. Door deze database, die dagelijks aangevuld en geactualiseerd wordt, binnen GloBLD te koppelen, ontstaat een unieke kennisbron voor de hele bouwketen.

Net zoals GloBLD, streeft NIBE naar betrokkenheid bij de gehele bouwketen en adviseert zowel producerende partijen, aannemers, architecten, ontwikkelaars als opdrachtgevers.

Bekijk alle berichten.