Architecture en engineering: veilig ontwerpen en modelleren

GloBLD is gebaseerd op CityGML, een internationale open GIS-standaard voor de weergave van stedelijke objecten in 3D, dus ideaal voor architecture en engineering. CityGML definieert de klassen en relaties voor de meest relevante topografische objecten in steden en regionale modellen met betrekking tot hun geometrische, topologische, semantische en uiterlijke eigenschappen. Het is de open en officiële taal voor het weergeven van steden in drie dimensies.

Software voor het analyseren van data

Gegevens leveren veel waarde op, maar om data om te kunnen zetten in kennis en wijsheid, moeten deze worden gestructureerd. GloBLD biedt speciale tools en software die algoritmes schrijven voor het ontsluiten, structureren en analyseren van data. Zo beschikt u over de beste statistische methode voor het oplossen van vragen en kunt u gefundeerde beslissingen nemen.

Het platform faciliteert samenwerking

Daarnaast biedt GloBLD de mogelijkheid om nieuwe, collaboratieve modellen te ontwikkelen samen met ontwerpers, bouwontwikkelaars, corporaties, vastgoed eigenaren en/of beheerders en systemen. Daarbij is het mogelijk om de impact van ontwerpbeslissingen op een project én de omgeving in elke fase te monitoren, te documenteren, te begrijpen, te analyseren en waar mogelijk bij te sturen.
Het platform faciliteert samenwerking doordat documenten kunnen worden geupload en data kunnen worden gedeeld. De veiligheid van data en intellectueel eigendom is hierbij maximaal gewaarborgd dankzij het slimme permissie- en versiebeheersysteem.

Bekijk alle oplossingen.