Building Lifecycle Dossier: rendementgestuurd ontwerp en beheer

GloBLD is de online 3D-weergave van de ruimtelijke leefomgeving, inclusief bestaand en gepland vastgoed en vormt daarmee een ideaal building lifecycle dossier. De algoritmes geven betekenis en samenhang aan het geheel van data. Precies wat vastgoedprofessionals nodig hebben voor rendementsgestuurd ontwerp, onderhoud en beheer. Met een Building Lifecycle Dossier van GloBLD kunt u:

  • Direct zien hoeveel m2 en welk type glasoppervlak u in uw vastgoedportefeuille heeft.
  • Vastleggen voor welke werkzaamheden u aansprakelijk bent.
  • Bepalen hoe gezond een woning is.
  • Weten welke werkzaamheden nodig zijn om bijvoorbeeld van energielabel D naar B te komen.
  • Direct zien wanneer welk onderhoud uitgevoerd moet worden.
  • Voorkomen dat de technische dienst verkeerde spullen bij zich heeft voor een reparatie.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de mogelijkheden die GloBLD biedt. Wilt u weten hoe GloBLD u in staat stelt de hoogste ambities te realiseren? Hier ziet u de voordelen per branche.

Bekijk alle oplossingen.