Stop met denken op basis van kosten, denk juist in tijd en circulariteit

GloBLD in VastgoedJournaal

Managen begint met samenwerken. Een circulaire economie vraagt om systeemdenken: bedrijven moeten niet langer gefocust zijn op persoonlijk financieel gewin maar op het optimaliseren van het gehele systeem. Hier is samenwerking tussen en binnen organisaties voor nodig en dat is ook waar GloBLD haar doelstellingen liggen.

GloBLD is een samenwerkingsplatform in een 3D gevisualiseerde weergave van de gehele wereld, voor het delen, structureren en beheren van ‘gevalideerde’ data en het ontwikkelen van kennis dat ontwerpdenken en datatechnologie combineert. Dit doen we door datavisualisatie, waarbij GIS & BIM wordt gekoppeld in een 3D wereld t.b.v. procesoptimalisatie en ‘nieuwe’ samenwerkingsverbanden.

De data ondersteund de gehele levenscyclus van de ruimtelijke gebouwde omgeving; van stedelijk onderzoek tot ontwerp, van uitvoering tot beheer en onderhoud, tot hergebruik en recirculatie. GloBLD visualiseert al deze stappen door het verzamelen van de gegevens en maakt het meetbaar om impact en rendement van ons handelen te bepalen.

lees het artikel

Bekijk alle berichten.